Jak na účtování reklamních a propagačních předmětů pro obchodní partnery?

Reklamní a propagační předměty patří při splnění určitých podmínek mezi daňově uznatelné náklady.

Aby mohly být reklamní a propagační předměty uplatněny do daňových výdajů, musí být splněny tyto podmínky:

  • hodnota reklamního předmětu nepřesáhne částku 500 Kč (cena bez DPH), do této ceny zahrnujeme také náklady na potisk, obaly či přepravu
  • předmět musí být opatřen jménem či ochrannou známkou poskytovatele předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby
  • nesmí být předmětem spotřební daně – alkohol a tabákové výrobky (od roku 2024 je považováno za daňově neuznatelný náklad také tzv. tiché víno)

A co se týče DPH –  z dárku do 500 Kč bez DPH poskytnutého v rámci podnikání je možné uplatnit nárok na odpočet DPH.

Příjemce (fyzická osoba) neplatí daň z příjmu.

Pro případnou budoucí kontrolu od finančního úřadu se doporučuje reklamní a propagační předměty, opatřené logem, jménem společnosti nebo ochrannou známkou, vyfotit.

Zaúčtování reklamních a propagačních předmětů
– evidují se na účtech zásob

Způsob A – v případě přijetí  na sklad, účtujeme:

Nákup materiálu (reklamních předmětů – cena pod 500 Kč/ks) – 111/321
DPH – 343/321
Příjem materiálu na sklad – 112/111
Úhrada faktury převodem – 321/221

Nákladem se stávají v okamžiku darování a účtují se na účet 501 – Spotřeba materiálu.

Výdej do spotřeby – 501/112

Způsob B – účtujeme následovně:

Nákup reklamních předmětů  (cena pod 500Kč/ks) – 501/321
DPH – 343/321
Úhrada faktury převodem – 321/221
Zbylé reklamní předměty na skladě k rozvahovému dni – 112/501

Reklamní předměty, které nelze uznat jako daňově účinné, zaúčtujeme na účet 513 – Náklady na reprezentaci nebo jako dar na účet 543 – Dary. DPH uplatnit nelze.

Poskytnutí reklamních a propagačních předmětů je skvělý způsob, jak utužit vztahy s obchodními partnery a výhodou pro jejich poskytovatele je, že jsou daňově uznatelným nákladem.

,,Více než 10 let se věnuji oboru účetnictví. Za tuto dobu jsem získala cenné zkušenosti, které ráda předávám dál. Pomáhám začínajícím účetním překonat počáteční obtíže a dávám jim jednoduché návody, jak dělat účetnictví správně a efektivně.'' Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.